AVANGARDNO
EVROPSKA TRADICIJA, DIZAIN, KVALITET,
AVANGARDNI FAN COIL SMGS

Pocinkovani lim (8/10 mm) i izolovan u svim delovima koji su u direktnom kontaktu sa tečnim prenosnikom toplote. Posuda za skupljanje kondenzata pocinkovana i izolovana opremljena je odvodima kondenzata. Na bočnim stranama su otvori za lakše pričvršćivanje priključaka. Slotovi za zidno ankorisanje da se lakše poravna aparat.

Centifugalni ventilatori dvostrukog usisavanja sa statički i dinamički balansiranim horizontalno orjentisanim aluminijumskim elisama. Električni asinhroni monofazni motor sa zaštitom od preopterećenja. Sa tri povezane rotacijone brzine. Motor je direktno povezan sa ventilatorima i amotrizo­van elastičnim nosačima u cilju smanjenja buke.

Filter od polipropilena sa tkanjem u obliku saća, u metalnom ramu radi lakšeg vađenja i čišćenja.

Stepen filtracije standardnog modela: EU3

Na zahtev moguća isporuka različitog stepena filtracije.

Izmenjivač bakarnih cevi sa krilcima od aluminijuma kontinuirano upakovane pričvršćenim za cevi mehaničkom ekspanzijom.

Mesingani kolektori opremljeni ženskim priključcima (niti GAS) i malim lako dostupnim ventilima za ispuštanje vazduha.

 

Tip mašine
Centrifugalni ventilatorski konvektori.

Noseća struktura
Pocinkovani izolovani lim.

Ventilatori
Centrifugalni ventilatori sa duplim ususavanjem.

Električni motor
Asinhroni monofazni sa tri podešene brzine.

Vazdušni filter
Filter od polipropilenskog saća u metalnom ramu.

Izmenjivač toplote
Bakarne cevi sa lamelama od aluminijuma kontinuirano upakovane.

Hidraulički spojevi
Levo standardno, desno na zahtev.