Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća je značajan privredni i tehnološki događaj u za Srbiju ali i kompaniju SMGS.

Kompanija SMGS je prisutna na manifestaciji kao izlagač kad god je u mogućnosti da posetiocima predstavi nešto novo iz termotehnike bitno za budući razvoj industrije u zemlji i regionu.

To je tradicionalno mesto (od 1937.godine) susreta i poslovnih kontakata, koje omogućava brojnim izlagačima i posetiocima ispunjenje svojih poslovnih očekivanja.

 • Specijalizovani sajmovi i izložbe, koji čine sadržaj SAJMA TEHNIKE, na istom mestu u isto vreme.
 • Najnovije tehnologije za sve grane industrije koje obuhvata program izlaganja.
 • Predstavljanje nacionalnih privreda mnogih zemalja, pokrajina i regiona, prateći stručni skupovi, prezentacije izlagača, demonstracije proizvoda i usluga, panel diskusije izlagača i stručnjaka doprinose uspešnom nastupu na SAJMU TEHNIKE i razvoju međunarodne saradnje.
 • Veliki broj press konferencija i akreditovanih novinara koji su tu da izveštavaju o vašim proizvodima i uslugama

Zato je SAJAM TEHNIKE mesto koje poseti desetine hiljada stručnih posetilaca: donosioci odluka, investitori, eksperti…

Sinergični efekat SAJMA TEHNIKE čini mogućnost susreta izlagača i posetilaca, kao i međusobni kontakti izlagača iz raznih grana industrije i mnogobrojnih zemalja.

Integra – kompjuterski integrisana fabrika 21.veka

 • komponente i moduli za flexibilnu automatizaciju
 • elektro, elektronski, hidro i pneumatski, motori i regulatori
 • elektronski merni instrumenti i uređaji
 • programibilni kontroleri, procesni i industrijski računari
 • CNC programabilni kontroleri, robot kontroleri, ćelijski kontroleri
 • uređaji i softver za razvoj i testiranje programa, upravljanje i nadzor
 • numerički upravljane mašine alatke, obradni i merni centri
 • industrijski roboti
 • flexibilne tehnološke ćelije i fleksibilni tehnološki sistemi, postrojenja i proizvodna oprema
 • alati i sistemi alata
 • sistemi i komponente za automatsku montažu, pakovanje i rukovanje
 • oprema i softver za projektovanje primenom računara- CAD/CAM
 • drugi softver proizvodi za projektovanje proizvoda, tehnologija, planiranje i upravljanje proizvodnjom, ERP
 • internet
 • intranet
 • ekstranet
 • kompletne fabrike (know-how)

Elektroenergetika

Elektronika

 • energetska elektronika
 • industrijska elektronika
 • kućna elektronika

Rasveta

Telekomunikacije

ME-RE-KO

 • merna oprema i instrumentacija
 • regulacija
 • upravljanje procesima (kontrola)

KGH-uređaji i oprema za grejanje, hlađenje i klimatizaciju

Procesna tehnika

 • mašine i aparati u procesnoj industriji
 • zaštita
 • pogonska i prateća oprema

TRANS-BALKAN – logistika i transport

 • integralni transport
 • industrijski transport
 • logističke usluge
 • savremeni informacioni sistemi u logistici i upravljački sistemi

Brodogradnja

Zavarivanje

Materijali

Oprema za profesionalne i naučne svrhe

Inovacije

Nove tehnologije

Naučno-tehnička literatura

Nacionalne izložbe

Statistika manifestacije
(2011.)
Broj izlagača: 650

Domaćih: 342

Stranih: 210

Indirektni izlagači iz stranih zemalja: 98

Zemlje učesnice: Austrija, Belgija, Bosna&Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Francuska, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Japan, Kina, Koreja, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Poljska, Rumunija, S

 

lovačka Republika, Slovenija, Srbija, Španija, Švajcarska, Švedska, Turska, Velika Britanija.
Nacionalne izložbe i grupni nastupi: Češka Republika, Hrvatska, Slovačka Rpublika, Slovenija i nemačka regija Hessen

Zatvoreni prostor: 17.600 m2

Otvoreni prostor: 152 m2

Broj posetilaca: 23.600

Nagrađivanje
Nagrade se dodeljuju najuspešnijim izlagačima po oceni stručnog žirija za nove proizvode i tehničko – tehnološka rešenja u svim robnim grupama.

 • velika nagrada Sajma tehnike “KORAK U BUDUĆNOST”;
 • posebna priznanja “KORAK U BUDUĆNOST”.