45. međunarodni kongres i izložba o klimatizaciji, grejanju i hlađenju počeo je sa radom u sredu, 3. decembra 2014. godine.

Već pet godina za redom kompanija SMGS zauzima svoje mesto u izlagačkom programu kongresa.

Program je vodio profesor dr Branislav Todorović, predsednik Društva za KGH Srbije. Dečiji hor „Kolibri“ je otpevao državnu himnu. Govorili su gospoda Željko Sertić, ministar privrede, Zoran Predić, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, predsednik Upravnog odbora inženjerske komore Srbije i mnogi domaći i strani gosti kongresa.

Namera organizatora je da okupi stručnjake svih specijalnosti koji se bave unapređivanjem zgrada, višestruko zavisnih od energije. Njihov zadatak je da ih pretvore u samostalne proizvođače energije za sopstvene potrebe i postanu objekti „nula“ energije ili čak energije „plus“, uz održavanje zdravih i komfornih uslova u njima. Primarne teme kongrese će biti iskustva današnjice, primena novih materijala i tehnologija, kao i aktuelni naučni rezultati koji tom cilju doprinose.

Kongres tradicionalno prati izložba uređaja, sistema, aparata, opreme, koja se ugrađuje i koristi u građevinskim objektima, kao i odgovarajućih mernih i kontrolnih instrumenata, klasičnih i najnovijih materijala ali i najnovijih softverskih programa.

Teme kongresa:

 • Energetski problemi, izazovi i rešenja za „Beograd na vodi“.
 • Primena obnovljivih izvora energije u novim i renoviranim zgradama.
 • Sistemi KGH u industrijskim, stambenim objektima, i objektima opšte namene
 • Ekonomična rešenja za daljinsko grejanje i hlađenje
 • Zgrade budućnosti, pametne zgrade. Kako do zgrada „nula energije“?
 • Energija za osvetljenje i vertikalni transport, za aparate i kućne uređaje
 • Energetsko unapređenje starih zgrada – posebno objekata od istorijskog i kulturnog značaja
 • Energetska efikasnost zgrada tokom njihovog veka trajanja
 • Veza arhitektonskog rešenja zgrade sa mehaničkim, termičkim i sistemima osvetljenja
 • Harmonizacija korišćenja električne energije u mreži
 • Zgrade nula emisija CO2 – zgrade nula energije i „energije plus“. Rashladni sistemi današnjice, toplotne pumpe, nove konstrukcije rashladnih mašina. Današnje stanje i perspektive daljeg razvoja
 • Najnoviji izvedeni projekti u svetu i Srbiji kao primeri približavanju zgradama „nula“ energije

O kongresu

 • Studentski program
  Drugog dana kongresa predviđen je tradicionalni program za studente redovnih i poslediplomskih studija i studente viših tehničkih škola koji se opredeljuju za struku KGH i za ostale specijalnosti koje su u direktnoj vezi sa sistemima KGH u zgradama. Teme studentskih radova obuhvataju opštu problematiku energije, KGH sistema, arhitekture i sistema toplotne energije, sa primenom klasičnih i obnovljivih izvora energije, kao i sve teme sugerisane u ovoj informaciji.Među saopštenim radovima na kongresu najbolji će biti nagrađeni i objavljeni u časopisu „KGH“.
  Od broja prihvaćenih radova zavisi da li će biti izlagani usmeno, na engleskom jeziku, ili će biti izloženi kao posteri, takođe na engleskom jeziku.
 • Izložba
  Izložba ima za cilj da predstavi i obavesti stručnu javnost o novim proizvodima koji se koriste u zgradama i za snabdevanje zgrada energijom. Ovoga puta će biti usredsređena i na proizvode sa primenom novih tehnologija, na nove elemente u oblasti KGH sistema i postrojenja i uspešnu praksu, kao nerazdvojiv deo stručnog skupa. To je prilika da se u isto vreme i na istom mestu sretnu projektanti, konstruktori, proizvođači, naučnici, predstavnici firmi – svi posvećeni istom zajedničkom zadatku: energetskoj efikasnosti u zgradama.Jednim posebnim delom izložba je posvećena softverima, informacionim tehnologijama kao i zelenim programima i mrežama, koji pobuđuju veliki interes posetilaca s obzirom na danas nezamenljivu ulogu softvera i informacionih tehnologija u svim domenima KGH.
  Izložbeni štandovi će, kao i ranijih godina, biti postavljeni uz kongresnu dvoranu u prizemlju i na galeriji Centra Sava, a za sva obaveštenja o uslovima učešća na izložbi na raspolaganju je kancelarija organizatora.
 • Jezici na kongresu
  Zvanični jezici su srpski i engleski.
  Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u zborniku radova na USB disku koji će sadržati i ostale materijale sa Kongresa.
 • Važna obaveštenja i rokovi
  PRIJAVA RADA. Pored naslova rada, prijava treba da sadrži i rezime rada – oko 10 redova teksta – i podatke o autoru odnosno autorima rada (ime, prezime, zvanje, naziv i adresa preduzeća – ustanove, adresa stana, telefon – fiksni i mobilni – elektronska adresa). Rad se može prijaviti na elektronsku adresu Organizatora ili preko ove strane.

 

PRIJAVU RADA TREBA POSLATI Organizacionom odboru do 1. juna 2015.

AUTOR (prvi autor, ako rad ima više autora), uz obaveštenje da mu je predlog teme rada prihvaćen, dobiće uputstvo za pripremu rukopisa rada do 10. jula 2015.

KONAČNU VERZIJU RADA autori treba da dostave do 15. septembra 2015.

POTVRDU da je rad uvršten u program autori dobijaju do 1. oktobra 2015.

Rok za dostavljanje PP prezentacija 15. novembar 2015.

MAKSIMALNA DUŽINA RADA (sa eventualnim ilustracijama, rezimeom i literaturom) iznosi 10 strana formata A4.

AUTORI RADOVA (samo prvi, odnosno jedan, ako rad ima više autora), oslobođeni su kotizacije.