Grejni kapaciteti DO 100KW

  • jednostavna montaža zahvaljujući rotacionoj konzoli
  • otpornije kućište napravljeno od EPP (ekspandiranog polipropilena)

Izbor najpogodnijih materijala i pametan dizajn čine naše grejne jedinice najlakšim u njihovoj kategoriji.

Korišćenje ekstremno izdržljivog EPP materijala garantuje:

  • otpornost na mehanička oštećenja
  • otpornost na prljavštinu

LEO je rezultat i spoj modernog inženjerskog projektovanja, funkcionalnosti, dizajnerskog izgleda i visokog kvaliteta.

Zbog svoje male težine, funkcionalne konzole i lake montaže LEO FB je odličan izbor za svaki zid ili plafon i dovoljna je samo jedna osoba za njegovu montažu.

Za montažu LEO FB se isporučuje posebno dizajnirana montažna konzola. Ona omogućava vertikalno montiranje jedinice pod uglom od 30 do 45 stepeni prema zidu. Konzola omogućava i rotaciju jedinice oko njene ose.

ROTACIONA KONZOLA

Omogućava vertikalnu montažu kao i montažu pod različitim uglovima u odnosu na zid. Omogućava rotaciju jedinice oko ose konzole.

DODATNA OPREMA

Povećana funkcionalnost grejača sa dodatkom izduvnih mlaznica i izduvnih rešetki.

Izduvna mlaznica vazduha povećava brzinu strujanja vazduha. Kao rezultat toga, dobija se brža distribucija

vazduha u nižim zonama prostorije.

Izduvna rešetka poboljšava distribuciju vazduha. Predstavlja savršeno rešenje za prostorije sa niskim plafonom gde su jedinice postavljene na plafonu.

Grejači sa ventilatorom LEO FB zajedno sa LEO KM kutijom za mešanje čine samostalni uređaj za grejanje i za ventilaciju. To je najlakši način da se dobije efikasna mehanička ventilacija bez dodatnih sistema i troškova.

KONTROLNI SISTEM

Kontrolni sistemi na kaloriferima mogu biti sa modulacijom, on / off ili kontinualno.