Čiler i toplotna pumpa hlađena vodom GREENPOWER-SW R 675 – 1665

  • SMGS Čileri i toplotne pumpe hlađeni vodom - GREENPOWER-SW R
Ova serija sadrži 11 veličina koje pokrivaju snage od 675 do 1665 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R134A.
Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori semihermetički vijčani kompresori sa kontinuiranom regulacijom snage; Isparivač je cevni, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom; Kondenzator je cevni;

Rashladnikrug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

R Čiler
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija toplote
LT Niskotemperaturna jedinica

Tip uređaja
Čileri

Kondenzacija
Vodom

Montaža
Unutrašnja

Rashladni fluid
R134A

Ventilatori
Aksijalni

Kompresori
Semihermetički vijčani

Izmenjivač
Cevni