Čiler i toplotna pumpa hlađena vodom PERFORMO-W R/H/HF 35 – 310

  • SMGS Čileri i toplotne pumpe hlađeni vodom - PERFORMO-W R_H_HF
Ova serija sadrži 14 veličina koje pokrivaju snage od 35 do 310 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.
Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori Scroll sa unutrašnjom termičkom zaštitom;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Kondenzator je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan;

Rashladnikrug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

R Čiler
H/HF Reverzibilna toplotna pumpa na vodenom krugu ili krugu rashladnog fluida
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija toplote
LT Niskotemperaturna jedinica

Tip uređaja
Čileri
Toplotne pumpe

Kondenzacija
Vodom

Montaža
Unutrašnja

Rashladni fluid
R410A

Ventilatori
Aksijalni

Kompresori
Scroll

Izmenjivač
Pločasti