Čiler i toplotna pumpa hlađena vodom PICO-W R/H/HF 6 – 26

  • SMGS Čileri i toplotne pumpe hlađeni vodom - PICO-W R_H_HF
Ova serija sadrži 8 veličina koje pokrivaju snage od 6 do 26 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.
Struktura je od pocinkovanog čelika a spoljni paneli od aluminijumske legure;

Kompresori Scroll;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Kondenzator je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan;

Rashladnikrug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

R Čiler
H/HF Reverzibilna toplotna pumpa na vodenom krugu ili krugu rashladnog fluida
LT Niskotemperaturna jedinica

Tip uređaja
Čileri
Toplotne pumpe

Kondenzacija
Vodom

Montaža
Unutrašnja

Rashladni fluid
R410A

Ventilatori
Aksijalni

Kompresori
Scroll

Izmenjivač
Pločasti