Čiler i toplotna pumpa hlađeni vazduhom GREENPOWER-S R 100 – 1400

  • SMGS Čileri i toplotne pumpe hlađene vazduhom - GREENPOWER-S R
Ova serija sadrži 24 veličina koje pokrivaju snage od 100 do 1400 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R134A.
Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori semihermetički vijčani kompresori sa kontinuiranom regulacijom snage;

Isparivač je cevni od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom; pločasti za modele 100 – 250;

Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Ventilatori su aksijalni, direktno pogonjeni električnim motorom, sa termičkom zaštitom i zaštitnom mrežicom;

Rashladnikrug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja.

R Čiler
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija
LT Niskotemperaturna jedinica

Tip uređaja
Čileri

Kondenzacija
Vazduhom

Montaža
Spoljna

Rashladni fluid
R134A

Ventilatori
Aksijalni

Kompresori
Semihermetički vijčani

Izmenjivač
Pločasti (100÷250)
Cevni (300÷1400)