Čiler i toplotna pumpa hlađeni vazduhom PERFORMO-C R/H 30 – 300

  • SMGS Čileri i toplotne pumpe hlađene vazduhom - PERFORMO-C R-H
Ova serija sadrži 16 veličina koje pokrivaju snage od 30 do 300 kW. Rashladni fluid koji se koristi unutar mašina je R410A.
Struktura je od pocinkovanog čelika i plastificirana epoksidnim praškom;

Kompresori Scroll sa unutrašnjom termičkom zaštitom;

Isparivač je pločasti od nerđajućeg čelika, termički izolovan sa poliuretanskom antikondenzatorskom izolacijom;

Kondenzator je od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima;

Ventilatori su centrifugalni, visokonaporni, direktno pogonjeni električnim motorom sa termičkom zaštitom;

Rashladnikrug izrađen u skladu sa direktivom 97/23/CE “PED”;

Električni orman zaštićen od atmosferskih padavina sa glavnim prekidačem, termičkom zaštitom i kontaktorima za kompresore;

Mikroprocesorska kontrola za potpunu kontrolu uređaja;

R Čiler
H Reverzibilna toplotna pumpa
D/RT Desuperheater/Totalna rekuperacija
LT Niskotemperaturna jedinica

Tip uređaja
Čileri
Toplotne pumpe

Kondenzacija
Vazduhom

Montaža
Unutrašnja

Rashladni fluid
R410A

Ventilatori
Centrifugalni

Kompresori
Scroll

Izmenjivač
Pločasti