Tangencijalni ventilatorski konvektor VTE

  • SMGS Tangencijalni ventilatorski konvektor VTE - Fan Coil
  • Kompaktni ventilatorski konvektori tanke debljine.
  • Na raspolaganju u 5 različitih veličina i u 3 verzije kao odgovor na sve potrebe instalacije.
  • Vertikalno okačen, na zemlji sa nožicama, sa usisom vazduha od nazad ili frontalno, sa potisom od napred ili frontalno.
  • Horizontalan na plafonu sa usisom vazduha od nazad ili frontalno.
  • Vertikalan ugrađen sa potisom vazduha od napred ili frontalno, horizontalno ugrađen sa potisom vazduha frontalno.
  • Uz osnovni model postoji širok spektar dodataka ili pribora.
Noseća struktura
Pocinkovani lim (8/10 mm) i izolovan u svim delovima koji su u direktnom kontaktu sa tečnim prenosnikom toplote. Posuda za skupljanje kondenzata pocinkovana i izolovana opremljena je odvodima kondenzata. Na bočnim stranama su otvori za lakše pričvršćivanje priključaka. Slotovi za zidno ankorisanje da se lakše poravna aparat.

Ventilatorska grupa
Tangencijalni ventilatori sa statički i dinamički balansiranim horizontalno orjentisanim aluminijumskim elisama.
Električni asinhroni monofazni motor sa zaštitom od preopterećenja. 6 rotacionih brzina (od kojih 3 povezane).
Motor je direktno povezan sa ventilatorima i amotrizovan elastičnim nosačima u cilju smanjenja buke.

Vazdušni filter
Filter od polipropilena sa tkanjem u obliku saća, u metalnom ramu radi lakšeg vađenja i čišćenja.
Stepen filtracije standardnog modela: EU1.

Izmenjivač toplote
Izmenjivač bakarnih cevi sa lamelama od aluminijuma kontinuirano upakovane, pričvršćenim za cevi mehaničkom ekspanzijom.
Mesingani kolektori opremljeni ženskim priključcima (niti GAS) i malim lako dostupnim ventilima za ispuštanje vazduha.
Hidraulički priključci su s leve strane (ako se gleda u mašinu). Na zahtev mogu biti isporučeni s desne strane.

Dekorativna maska
Napravljena od pocinkovanog lima na vruće presvučena filmom polivinil hlorida radi garantovane opornosti na rđu, koroziju, hemijske agente, alifatične rastvore i alkohole. U gornjem delu ugrađene su rešetke od ABS za difuziju vazduha i otvor za prilaz komandnoj tabli.
Standardna boja: belo RAL 9010, na zahtev moguća isporuka u drugim bojama skale RAL.

Tip mašine
Tangencijalni ventilatorski konvektor

Noseća struktura
Pocinkovani lim izoovan

Grupa elektro ventilatora
Tangencijalni ventilator

Električni motor
Asinhroni monofazni (6 brz.)

Filter vazduha
Filtrirajući materijal od polipropilena sa strukturom u obliku saća u metalnom ramu

Izmenjivač toplote
Bakarne cevi sa lamelama od aluminijuma kontinuirano upakovano

Hidraulički spojevi
Levi
Desni (na zahtev)

Komandna tabla
Isporučena (mod. BASE)

Elektro tabla
/