Zidno montirani TOUCH

  • SMGS Zidno montiran vodeni toplotni izmenjivac tipa split TOUCH - Fan Coil
  • Zidni ventilatorski konvektor na vodu serije TOUCH se proizvode u 2 verzije i u 3 veličine.
  • Opremljeni tangencijalnim ventilatorom, ovi ventilatorski konvektori nude idealno rešenje za sve primene gde se traži ne čujnost i zidna ugradnja. Otvaranje i zatvaranje lamela ide automatski sa paljenjem i gašenjem jedinice.
  • Super tih protok vazduha može da se reguliše ručno prema desno/levo, dok se regulacija jače/slabije potpuno automatski programira u 5 različitih položaja daljinskim upravljačem.
  • Zidni ventilatorski konvektor na vodu serije TOUCH su opremljeni funkcijom jonizacije. Električno pražnjenje unutar jedinice na ugljeničnim vlaknima proizvodi negativne jone (samo za modele 1 i 2). Ova funkcija omogućava čišćenje vazduha tako što grupiše prašinu na jednom mestu.ora.
Noseća strauktura
Kompletno izgrađena od ABS-a da bi zauzimala što manje mesta, imala što manju težinu i da bi se izbeglo stvaranje kondenzata.

Grupa elektro ventila
Tangencijalni ventilator posebno projektovan za proizvodnju velike količine vazduha sa malim brojem obrtaja, sa garantovanom ne bučnošću.

Filter vazduha
Filter od polipropilena sa tkanjem u obliku saća, u fleksibilnom ramu od ABS-a radi lakšeg vađenja i čišćenja.

Izmenjivač toplote
Izmenjivač bakarnih cevi sa lamelama od aluminijuma kontinuirano upakovane, pričvršćene za cevi mehaničkom ekspanzijom.
Mesingani kolektori opremljeni ženskim priključcima (niti GAS) i malim lako dostupnim ventilima za ispuštanje vazduha.

Dekorativna maska
Moderan i elegantan dizajn osmišljen tako da odgovara svakom ambijentu. Izrađen od ABS-a da se izbegne rđa i korozija.

Tip mašine
Zidno montiran vodeni toplotni izmenjivač tipa “split”

Noseća struktura
ABS

Grupa elektro ventilatora
Tangencijalani ventilator

Elektro motor
Asinhroni monofazni (3 brz.)

Filter vazduha
Polipropilenski filter sa strukturom u obliku saća u fleksibilnom ramu od ABS

Izmenjivač toplote
Bakrene cevi sa lamelama od aluminijuma kontinuirano upakovane

Hidraulički spojevi
Samo s leve strane

Daljinski upravljač I.R.
Isporučen (verzija standard)