TR - 5-stepenski regulator brzine ventilatora (1,5A)

TR – 5-stepenski regulator brzine ventilatora (1,5A)