TR - 5-stepenski regulator brzine ventilatora (3A)

TR – 5-stepenski regulator brzine ventilatora (3A)