Automatika tipa M

  • Automatika tipa M
  • SRV2d - dvokraki ventil sa aktuatorom
  • SRV3d - trokraki ventil sa aktuatorom
  • VNT20 - kontroler sa ugrađenim termostatom
  • VNTLCD – kontroler sa termostatom, kalendarskim programatorom i displejom
  • PT-1000 IP20 – spoljni temperaturni sensor klase zaštite IP20
  • PT-1000 IP65 - spoljni temperaturni sensor klase zaštite IP65

Kaloriferi su opremljeni ugrađenom automatikom koja prima spoljne signale 0-10V sa spoljnog kontrolnog panela. Opseg 0-10V odgovara brzini ventilatora 0-100%. VNT 20 i VNT LCD kontroleri mogu da rade u AUTO režimu što znači da mogu automatski da podešavaju kapacitet u zavisnosti od toplotnih uslova u prostoriji. Kada se povećava zahtev za grejanjem odnosno pri padu temperature u prostoriji povećava se brzina ventilatora. Samim tim nisu nam potrebni hidraulični ventili! U MANUAL odnosno ručnom režimu se prati zadata temperatura vazduha koja kada se postigne daje signal za isključenje dovoda tople vode. Brzina ventilatora se kontroliše ručno od strane korisnika.