Automatika tipa S

  • Automatika tipa S
  • SRV2d - dvokraki ventil sa aktuatorom
  • SRV3d - trokraki ventil sa aktuatorom
  • RA - termostat
  • RD - termostat sa kalendarskim programatorom
  • TR - 5-stepenski regulator brzine ventilatora (1,5A)
  • TR - 5-stepenski regulator brzine ventilatora (3A)

UKLJ/ISKLJ kontrola. Kaloriferi su kontrolisani od strane termostata koji uključuje jedinice kada se temperatura spusti ispod zadate vrednosti. Ventilatori su kontrolisani ručno i mogu biti podešeni na 5 brzina.