Automatika za mešačke sekcije

  • Komora za mešanje - KMFS 4
  • KTB i KTS automatika
  • KTE - Kontroler i električno napajanje
  • SP 0-10 - modularna regulacija otvaranja žaluzina
  • TPR - štiti uređaj od mržnjenja

AUTOMATIKA KTB
Ovaj komplet je namenjen upravljanju komorama za mešanje. Kontrola ubacivanja svežeg vazduha se vrši otvaranjem ili zatvaranje žaluzina. U zatvorenoj poziciji kalorifer radi samo sa unutrašnjim vazduhom. Može biti povezan sa ventilatorom za odzračivanje tako da se kontroliše  entilacija u prostoriji. Za kontrolisanje više uređaja moguće je iskoristiti master/slave sistem ili bafer.

AUTOMATIKA KTS
Ovaj komplet je namenjen upravljanju komorama za mešanje. Osnovno preimućstvo ovog sistema je modularna regulacija rada žaluzina tako da se količina svežeg i recirkulisanog vazduha mogu kontrolisati istovremeno. Može biti povezan sa ventilatorom za odzračivanje tako da se kontroliše ventilacija u prostoriji. Za kontrolisanje više uređaja moguće je iskoristiti master/slave sistem ili bafer.