Kalorifer u kombinaciji sa komorom za mešanje – grejanje i ventilacija – KMFB i KMFS

  • Komora za mešanje - KMFB 1
  • Komora za mešanje - KMFB 2
  • Komora za mešanje - KMFB 3
  • Komora za mešanje - KMFB 4
  • Komora za mešanje - KMFS 1
  • Komora za mešanje - KMFS 2
  • Komora za mešanje - KMFS 3
  • Komora za mešanje - KMFS 4
  • Komora za mešanje - KMFS 5
Toplotna snaga 15 – 42 kW
Protok vazduha 1500 – 3400 m3/h
Masa 57 – 61 kg
Boja
Kućište čelični lim + plastika + aluminijum
Toplotna snaga 5 – 15 kW
Protok vazduha 230 – 1150 m3/h
Masa 32 – 33,2 kg
Boja siva
Kućište ABS antistatički

Kalorifer u kombinaciji sa komorom za mešanje rešava grejanje i ventilaciju.
Ovaj jednostavan sistem rešava mehaničku ventilaciju uz minimalnu energiju i minimalne troškove za montažu.

PROJEKAT
Uređaj se sastoji od grejača i kompaktno ugrađene komore za mešanje vazduha. Opremljen je filterom EU2 koji se nalazi na ulaznoj strani. Kompletna jedinica je pokrivena plastičnim kućištem koje potpuno sakriva hidrauličnu i električnu instalaciju.

INOVATIVNE ŽALUZINE
Moderan projekt regulacije rada žaluzina. Zakrivljena i podešljiva krilca mogu da odaju u prostoriju svež, recirkulisan ili pomešan vazduh. dovod spoljnog vazduha

AUTOMATIKA
Potpuna kontrola nad dovodom vazduha sa sistemom zaštite. Podešljiva regulaciona krilca su kontrolisana aktuatorom 0-10 V. Protiv mržnjenja je na toplotnom izmenjivaču ugrađen zaštitni termostat.

IZBOR
Naši inženjeri su spremni da daju sve neophodne informacije za ispravan izbor i montažu modela LEO KM FS.

REBRASTI GREJAČI
U uređaj su ugrađeni 6 rebrastih električnih grejača koji zahvaljujući svojoj konstrukciji imaju veoma dobar prenos toplote. Njihov oblik i položaj pri montaži je projektovan tako da vazdušna struja optimalno vrši transfer toplotne energije sa grejača na vazduh i time povećava efikasnost samog uređaja.

AUTOMATIKA
Sistem kontrole sadrži termostat za prostoriju. Nude se 3 moguće opcije. Letnji režim: ventilator radi bez uključivanja električnog grejača. Zimski režim: rad sa polovinom toplotnog kapaciteta (13,5 kW) ili sa punim toplotnim kapacitetom (27 kW). Automatika štiti uređaj od eventualnog neželjenog pregrevanja.

KUĆIŠTE
Izrađeno je od nerđajućeg čelika koji je otporan na koroziju. Difuzor je projektovan tako da vazduh struji preko cele površine toplotnog izmenjivača. Specijalni oblik smanjuje buku proizvedenu strujanjem vazduha te dodatno utiče na tiši rad uređaja.

IZBOR KALORIFERA
Da bi se odredio tip nerđajućeg čelika koji tačno odgovara potrebama projekta neophodno je precizno utvrditi karakteristike ambijenta u kojem će kalorifer raditi: tip korozivnih supstanci prisutnih u atmosferi, pH, vlažnost, prisustvo organskih materija i supstanci itd. Kalorifer se mora uredno održavati i čistiti da bi zadržao svoja antikorozivna svojstva.