LEO BMS SET – Pametno rešenje

  • SMGS KALORIFER LEO - BMS SET
  • SMGS KALORIFER LEO - Osnovna verzija
  • SMGS KALORIFER LEO - BMS verzija
  • Grejač ventilatora radi na najnižoj mogućoj brzini
  • Više ravnomerno i energetski efikasno grejanje
  • Grejači rade samo kada je potrebno
  • Ušteda energije i smanjen nivo buke

Kalorifer LEO BMS je opremljen energetski efikasnim ventilatorom sa 3 brzine, čiji rad kontroliše DRV modul. DRV modul upravlja radom uređaja preko kontrolnih signala iz T-box-a ili direktno iz BMS-a.

KONTROLNI SISTEMI

TS REGULACIJA (Osnovna verzija)
Jednostavno upravljanje 3-brzinskim ventilatorom. Kaloriferom se upravlja preko regulatora brzine spojenog na integrisani termostat 

T-BOX REGULACIJA (BMS verzija)
Pametno upravljanje 3-brzinskim ventilatorima. Za visokoefikasne ventilatore koristiti T-box kontroler.