Regulator temperature sa sondom

  • SMGS Regulator temperature sa sondom
  • Primenjuje se za kontrolu podešene temperature u prostorijama i kanalima za distribiciju vazduha, kao i sistema ventilacije i klimatizacije
  • Montaža sonde u prostoru ili ventilacionom kanalu