Regulator temperature sobni

  • SMGS Regulator temperature sobni
  • Primenjuje se za kontrolu podešene unutrašnje temperature, kao i sistema ventilacije i klimatizacije
  • Montaža na zid