Kanalski UTC

Tip uređaja
Kanalski ventilatorski konvektori

Struktura
Izolovani pocinkovani lim

Grupa izmenjivača
Centrifugalni ventilatori s dvostrukim usisom

Elektromotor
Monofazni asinhroni

Vazdušni filter
Nije uračunat. Dostupno kao dodatna oprema

Izmenjivač toplote
Bakarne cevi sa lamelama od aluminijuma u kontinuiranom bloku

Hidraulički spojnica
Leva
Desna (na zahtev)

Komandna tabla

Zakačaljke
Uračunat

Kategorija:

Opis

  • Jedinice kanalizovanog vazduha postoje u 2 proizvodne verzije i u 7 veličina.
  • Jedinice su naročito predviđene za upotrebu u malim objektima centralizovane klimatizacije sa raspodelom vazduha putem male mreže kanala.
  • Smanjena debljina u visinu (posebno za prvih 5 modela) omogućava njihovu instalaciju za plafon.

Struktura
Proizvedena je od pocinkovanog lima velike debljine (1,5 mm) i izolovana na svim delovima u indirektnom kontaktu sa rashlađenim vazduhom. Posuda za sakupljanje kondenzata od pocinkovanog lima i izolovana sadrži priključke za odvod kondenzata. Rupe za pričvršćivanje na plafon za lakše montiranje u dodatnoj opremi.

Ventilatorska grupa
Centrifugalni ventilatori dvostrukog usisa su statički i dinamički uravnoteženi horizontalnim propelerom od aluminijuma. Asinhroni monofazni elektromotor sa zaštitom od preopterećivanja. 3 rotacione brzine.Motor direktno povezan sa ventilatorima i opremljen elastičnim amortizerima radi snižavanja nivoa buke.

Vazdušni filter
Dostupan kao dodatna oprema. Filter od poliestera u metalnom ramu radi lakšeg vađenja i čišćenja. Stepen filtracije prema standardnom modelu: EU3. Na zahtev moguć različit stepen filtracije.

Izmenjivači toplote
Izmenjivač od bakarne cevi sa aluminijumskim lamelama u kontinuiranom bloku pričvršćene za cevi putem mehaničke ekspanzije. Bakarni kolektori opremljeni muškim spojnicama (GAS profil) i malim ventilima za odušak vazduha lako dostupni.
Hidrauličke spojnice smeštene s leve strane (gledajući ulaz vazduha u uređaj).
Na zahtev mogu se postaviti s desne strane.

Go to Top