• Mogućnost ugradnje na zid i plafon
  • Jednostavna i laka montaža. Po zahtevu, montiranje nepovratne klapne.
  • ABS – plastično kućište
  • Mogućnost ugradnje unutar ventilacionih otvora i cevi prečnika O100 mm (125 S – O 125 mm, 150 S – O 150 mm)
  • Tihi propeler sa 7 lopatica
  • SMGS 100 / 125 S1 se isporučuju sa skraćenom spojnicom