Niski VB

Tip mašine
Nisko profilni centrifugalni ventilatorski konvektor

Noseća struktura
Izolovani pocinkovani lim

Grupa elektroventilatora
Centrifugalni ventilatori dvostrukog usisa

Električni motor
Asinhroni monofazni (3 brz.)

Filter vazduha
Materijal filtera od polipropilena tkanja u obliku saća u metalnom ramu

Izmenjivači toplote
Bakarne cevi sa lamelama od
aluminijuma kontinuirano upakovane

Hidraulički spojevi
Levi
Desni (na zahtev)

Komandna tabla
Isporučena (za VBxx5)

Elektro tabla
Isporučena (za VBxx0-xx4-xx2-xx7-xx3)

Kategorija:

Opis

  • Ventilatorski konvektori kompaktni koje karakteriše izuzetno smanjena visina (samo 415 mm).
  • Proizvode se u 5 različitih veličina i 6 verzija kako bi odgovorili svakoj potrebi montaže.
  • Vertikalan na zemlji i horizontalan sa usisom vazduha frontalno.
  • Vertikalan ugrađen sa frontalnim usisom i potisom vazduha na gore i frontalno, horiontalan ugrađen sa potisom i usisom vazduha frontalno.
  • Uz standardnu jedinicu predviđena je cela paleta dodataka i pribora.

Noseća struktura
Pocinkovani lim (8/10 mm) i izolovan u svim delovima koji su u direktnom kontaktu sa tečnim prenosnikom toplote. Posuda za skupljanje kondenzata pocinkovana i izolovana opremljena je odvodima kondenzata. Na bočnim stranama su otvori za lakše pričvršćivanje priključaka. Slotovi za zidno ankorisanje da se lakše poravna aparat.

Ventilatorska grupa
Centifugalni ventilatori dvostrukog usisavanja sa statički i dinamički balansiranim horizontalno orjentisanim aluminijumskim elisama. Električni asinhroni monofazni motor sa zaštitom od preopterećenja. 3 rotacione brzine. Motor je direktno povezan sa ventilatorima i amotrizovan elastičnim nosačima u cilju smanjenja buke.

Vazdušni filter
Filter od polipropilena sa tkanjem u obliku saća, u metalnom ramu radi lakšeg vađenja i čišćenja.
Stepen filtracije standardnog modela: EU1.

Izmenjivač toplote
Izmenjivač bakarnih cevi sa lamelama od aluminijuma kontinuirano upakovane, pričvršćenim za cevi mehaničkom ekspanzijom.
Mesingani kolektori opremljeni ženskim priključcima (niti GAS) i malim lako dostupnim ventilima za ispuštanje vazduha.
Hidraulički priključci su s leve strane (ako se gleda u mašinu). Na zahtev mogu biti isporučeni s desne strane.

Dekorativna maska
Napravljena od pocinkovanog lima na vruće presvučena filmom polivinil hlorida radi garantovane opornosti na rđu, koroziju, hemijske agente, alifatične rastvore i alkohole. U gornjem delu ugrađene su rešetke od ABS za difuziju vazduha i otvor za prilaz komandnoj tabli.
Standardna boja: belo RAL 9010, na zahtev moguća isporuka u drugim bojama skale RAL.

Title

Go to Top