Tanki SLIM

Tip mašine
Centrifugalani ventilatorski konvektor smanjene debljine

Noseća struktura
Pocinkovani lim izolovan

Grupa elektroventilatora
Centrufugalni ventilatori dvostrukog usisa

Elekrtični motor
Asinhroni monofazni (6 brz.)

Filter vazduha
Filtrirajući materijal od polipropilena sa strukturom u obliku saća u metalnom ramu

Izmenjivač toplote
Bakarne cevi sa lamelama od aluminijuma kontinuirano upakovane

Hidraulički spojevi
Levi
Desni (na zahtev)

Komandna tabla
Samo na zahtev

Elektro tabla
Isporučena

Kategorija:

Opis

  • Kompaktni ventilatorski konvektori specifične izuzetno smanjene debljine (samo 157 mm).
  • Na raspolaganju u 3 različite veličine i u 3 verzije kao odgovor na sve potrebe instalacije.
  • Vertikalno okačen, na zemlji sa nožicama, sa usisom vazduha od napred ili frontalno.
  • Horizontalan na plafonu sa usisom vazduha od nazad ili frontalno.
  • Vertikalano ugrađen sa potisom vazduha od gore ili frontalno, horizontalno ugrađen sa potisom vazduha frontalno.
  • Uz osnovni model postoji širok spektar dodataka ili pribora.

Noseća struktura
Pocinkovani lim (8/10 mm) i izolovan u svim delovima koji su u direktnom kontaktu sa tečnim prenosnikom toplote. Posuda za skupljanje kondenzata pocinkovana i izolovana opremljena je odvodima kondenzata. Na bočnim stranama su otvori za lakše pričvršćivanje priključaka. Slotovi za zidno ankorisanje da se lakše poravna aparat.

 

Ventilatorska grupa
Centifugalni ventilatori dvostrukog usisavanja sa statički i dinamički balansiranim horizontalno orjentisanim aluminijumskim elisama. Električni asinhroni monofazni motor sa zaštitom od preopterećenja. 3 rotacione brzine. Motor je direktno povezan sa ventilatorima i amotrizovan elastičnim nosačima u cilju smanjenja buke.

Vazdušni filter
Filter od polipropilena sa tkanjem u obliku saća, u metalnom ramu radi lakšeg vađenja i čišćenja.
Stepen filtracije standardnog modela: EU1.

Izmenjivač toplote
Izmenjivač bakarnih cevi sa lamelama od aluminijuma kontinuirano upakovanim ,pričvršćenim za cevi mehaničkom ekspanzijom.
Mesingani kolektori opremljeni ženskim priključcima (niti GAS) i malim lako dostupnim ventilima za ispuštanje vazduha.
Hidraulički priključci su s leve strane (ako se gleda u mašinu). Na zahtev mogu biti isporučeni s desne strane.

Dekorativna maska
Napravljena od pocinkovanog lima na vruće presvučena filmom polivinil hlorida radi garantovane opornosti na rđu, koroziju, hemijske agente, alifatične rastvore i alkohole. U gornjem delu ugrađene su rešetke od ABS za difuziju vazduha i otvor za prilaz komandnoj tabli.
Standardna boja: belo RAL 9010, na zahtev moguća isporuka u drugim bojama skale RAL.

STANDARDNA JEDINICA JE BEZ KOMANDNE TABLE.
Komandna tabla se isporučuje isključivo na zahtev.

Go to Top