Centrifugalni ventilatorski konvektor VCE

  • SMGS Centrifugalni ventilatorski konvektor VCE - Fan Coil
  • Ventilatorski konvektori kompaktni i stanjene debljine.
  • Na raspolaganju su u 8 različitih veličina kao odgovor svim potrebama instalacije.
  • Vertikalno okačen sa usisom vazduha odole i frontalnim potisom.
  • U opremi osnovne jedinice postoji širok izbor pribora i dodataka.
Noseća struktura
Pocinkovani lim (8/10 mm) i izolovan u svim delovima koji su u direktnom kontaktu sa tečnim prenosnikom toplote. Posuda za skupljanje kondenzata pocinkovana i izolovana opremljena je odvodima kondenzata. Na bočnim stranama su otvori za lakše pričvršćivanje priključaka. Slotovi za zidno ankorisanje da se lakše poravna aparat.

Ventilatorska grupa
Centifugalni ventilatori dvostrukog usisavanja sa statički i dinamički balansiranim horizontalno orjentisanim aluminijumskim elisama. Električni asinhroni monofazni
motor sa zaštitom od preopterećenja. 3 rotacione brzine. Motor je direktno povezan sa ventilatorima i amotrizovan elastičnim nosačima u cilju smanjenja buke.

Vazdušni filter
Filter od polipropilena sa tkanjem u obliku saća, u metalnom ramu radi lakšeg vađenja i čišćenja.
Stepen filtracije standardnog modela: EU3 Na zahtev moguća isporuka različitog stepena filtracije.

Izmenjivač toplote
Izmenjivač bakarnih cevi sa lamelama od aluminijuma kontinuirano upakovane, pričvršćenim za cevi mehaničkom ekspanzijom. Mesingani kolektori opremljeni ženskim priključcima (niti GAS) i malim lako dostupnim ventilima za ispuštanje vazduha.
Hidraulički priključci su s leve strane (ako se gleda u mašinu). Na zahtev mogu biti isporučeni s desne strane.

Dekorativna maska
Napravljena od pocinkovanog lima na vruće presvučena filmom polivinil hlorida radi garantovane opornosti na rđu, koroziju, hemijske agente, alifatične rastvore i
alkohole. U gornjem delu ugrađene su rešetke od ABS za difuziju vazduha i otvor za prilaz komandnoj tabli. Standardna boja: belo RAL 9010, na zahtev moguća isporuka u drugim bojama skale RAL.

Tip mašine
Centrifugalni ventilatorski konvektori

Noseća struktura
Pocinkovani izolovani lim

Grupa elektroventila
Centrifugalni ventilatori sa duplim usisavanjem

Električni motor
Asinhroni monofazni (6 brzina)

Vazdušni filter
Filter od polipropilenskog saća u metalnom ramu

Izmenjivači toplote
Bakarne cevi sa lamelama od aluminijuma,kontinuirano upakovane

Hidraulički spojevi
Levo / Desno (na zahtev)

Kontrolna tabla
Ugrađena (mod. BASE)

Elektro tabla
Ugrađena (mod.)