Centrifugalni ventilatori u izolovanoj kutiji 100.000 m³/h

  • SMGG Centrifugalni ventilator u izolovanoj kutiji 10000 m3-h - Serija 01 MK
  • SMGG Centrifugalni ventilator u izolovanoj kutiji 10000 m3-h - Serija 02 MK
  • Serija 01 MK su jednostavne  jedinice za izvlačenje ustajalog vazduhs iz prostora.
  • Jednostavne za ugradnju sa monofaznim 230V motorima veoma prilagodljivim i sa malom potrošnjom struje.
  • Serija 02 MK su jedinice za izvlačenje vazduha pogodne za istu upotrebu kao i serija 01 MK, ali sa većim protokom vazduha i ESP opsegom.
  • 01MK i 02 MK modela se proizvoide po zelji kupca i mogu se izraditi kapacitete do 100000 m3/h, visokih pritisaka.
  • Standardni modeli su remenom vođeni sa trofaznim motorim.
  • Ventilatori su smešteni u kućištu od aluminijumskih sendvič panela 60mm.