Osam novih verzija kalorifera LEO na kojima možete podešavati toplotnu snagu, domet vazdušne struje i nivo buke.

Više informacija na www.smgs.rs/prodajni-program/kaloriferi/fb-epp